Sonucu Daralt
Kategori
Yayıncı Kategori
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
(x)Ramazan Cengiz Derdiman
Sıralama : Göster :
Toplam 8 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Bu baskıda, eserin hem sosyal bilimlere yönelik yüksek okulların, hem iktisadî ve idarî bilimler hem de hukuk fakültelerinin başvuru kaynağı işlevini birlikte görebilmesi niyeti daha fazla ön plana çıkarılmak istenmiştir. Bu nedenle, anayasa hukuku ile ilgili olarak bilinmesi gerektiğini düşündüğümüz asgarî ve genel bilgiler normal, bu bilgileri tamamlayıcı detay bilgiler de italik ve daha küçük harflerle yazılmıştır. Ayrıca eser bilgi ve kaynaklar bakımından genişletilerek güncellenmiş, daha doyurucu bilgi
Hukuk, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile yüksekokulların müfredatları gözönünde bulundurularak hazırlanan bu eser, içerdiği teorik ve pratik bilgiler itibarıyla; 1. Tüm fakülte ve yüksekokullarda; hukuka giriş ya da hukukun temel kavramları veya genel hukuk bilgisi gibi dersler için tavsiye olunabilecektir. 2. Çeşitli sınavlar için kaynak olarak başvurulabilecek; 3. Herkese yararlı olabilecek niteliktedir. Bölüm Başlıkları; Hukuk Kavramı Hukukun Kaynakları Hukukun Garanti Ettiği Değer: Hak Ka
İdare hukuk kitabının bu baskısında diğer baskılara nazaran daha farklı bir plan izlenmiş ve anlatım sıralaması da değiştirilmiştir.eser,mevzuattaki değişiklikler ve doktrindeki görüşler nazara alınarak güncellenmiş ve genişletilmiştir.eserin daha evveldeki baskılarında fark edebildiğimiz hata ve yanlışlıklar da bu baskıda olabildiğince giderilmeye çalışılmıştır eserde atıf yapılan kaynaklar mümkün olduğunca artırılmış ve bu kaynakların önceki baskıları yerine olabildiğince daha yeni baskılar kullanılmaya ç
Anayasa Hukuku alanında temel bilgiler içerecek şekilde hazırlanan bu eser, içerdiği teorik ve pratik bilgiler itibarıyla: 1. Tüm fakülte ve yüksekokullarda; Anayasa hukukunun genel esasları ve/veya Türk anayasa düzeni gibi dersler için tavsiye olunabilecek; 2. Çeşitli sınavlar için kaynak olarak başvurabilecek; 3. Anayasa, Devlet, Egemenlik, Siyasal Rejimler, Seçimler, Siyasal Partiler ve Türk anayasa düzeni gibi konularda bilgi edinmek isteyen herkese yararlı olabilecek niteliktedir.
Konu Başlıkları: -İdareye İlişkin Genel Bilgiler ve İlkeler -İdareyi Etkileyen Temel İlkeler -İdarenin Başlıca Görevleri,Yetkileri ve Sorumlulukları -Türkiyenin İdari Yapısı -Yardımcı Kuruluşlar -Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı -Bölge Teşkilatları -Mahalle İdaresi -Yerinden Yönetim Teşkilatı -Mahalli İdareler -Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları -Bağımsız İdari Otoriteler -Kamu Malları,Kamu Görevlileri,Kamu Hizmeti,Kolluk -İdari İşlemler,İdari Sözleşmeler
Kamu malları, kamu görevlileri, kamu hizmeti, kolluk ve idari işlemleri konu alan bu çalışma, daha önce aynı adla yayımlanan ve Türkiye idaresine ilişkin genel bilgiler ile Türkiye´nin idari yapısını konu alan çalışmanın ikinci cildi; devamı mahiyetindedir. İçerdiği teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler itibari ile herkesin ihtiyaç duyabileceği kaynak olarak yararlı olmasını umuyoruz..
Sıralama : Göster :
Toplam 8 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1